Osm osobitých tanečníků se snaží si v improvizovaném setkání zahrát hru, jejíž pravidla se v nepravidelných intervalech mění.

„Naše práce vychází z relativizace takových pojmů, jakými jsou divák, kompozice, kinestetická přítomnost, či čas a prostor. Tedy prvky, které jsou obvyklou součástí výstavby choreografie. Zabýváme se tím, co znamená čas, pohled, gesto, pohyb v prostoru ve vztahu ke sdělení a sdílení s divákem. Snažíme se nalézt souhru osmi těl v jedinou masu neexistujícího, ale představitelného těla.“ (Rasmus Ölme)

Projekt vznikl v rámci rezidencí v Hellerau v Drážďanech, Ponderosa ve Stolzenhagenu a Studiu ALTA v Praze za laskavé podpory Magistrátu hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Velvyslanectví Švédska v ČR, ALT@RT o.s, Evropské Unie – LLP Programme, DOCH – University of Dance and Circus, Swedish Arts Council and Cullberg Ballet.

  • Koncept: Rasmus Ölme
  • Tanec: Martina Hajdyla Lacová, Karolína Hejnová, Andrea Opavská, Linda Adami, Ulrika Berg, Dan Johansson, Rasmus Ölme, Tilman O’Donnell